Termeni si conditii


Definitii:


Urmatoarele cuvinte si expresii vor avea semnificatiile date prin Contract, cu exceptia cazului în care este prevazut altfel in actele normative incidente:

"Bunuri" inseamna toate si oricare dintre produsele care urmeaza a fi vandute de catre Vanzator Cumparatorului, ca urmare a incheierii Contractului.

"Comanda" este documentul electronic reprezentand actul prin care Cumparatorul transmite Vanzatorului, prin intermediul Site-ului intentia sa de a achizitiona Bunuri de pe Site.

"Cont" desemneaza sectiunea din Site formata dintr-o adresa de e-mail si o parola care permite Cumparatorului transmiterea Comenzii si care contine informatii despre Cumparator.

"Contract" inseamna Contractul la distanta incheiat intre Vanzător si Cumparator, avand in vedere faptul ca partile nu sunt prezente fizic simultan în momentul contractarii.

„Cumparator" este orice persoana fizica / persoana juridica sau orice entitate juridica care isi face un Cont in Site si efectueaza o Comanda.

"Informatii Confidentiale" inseamna orice informatii confidentiale primite sau de care Partile au luat la cunostinta cu ocazia incheierii Contractului, private sau cu caracter de secret comercial, marcate sau nu sau in alt mod desemnate ca fiind cu titlu confidential, sub forma de document, electronic sau sub alta forma, si includ, fara limitare, informatii care nu sunt cunoscute public cu privire la finante, clienti actuali si potentiali, identitati comercianti, propuneri, proiecte, previziuni, angajați, desene, manuale, inventii, cereri de brevet, informatii de proces si fabricatie, planuri si rezultate cercertare, programe computer, baze de date, programe software, grafice de flux, specificatii, date tehnice, informatii stiintifice si tehnice, studii de piata si know-how-ul aferent oricarora din cele de mai sus. Informatiile Confidentiale includ atat informatii aferente Partilor cat si informatii primite de catre oricare dintre Parti de la terti.

"Pret al contractului (pret)" inseamna suma de bani care va fi platita de catre Cumparator Vanzatorului in schimbul transferului dreptului de proprietate asupra Bunurilor, in conditiile prezentului Contract.

„Site" este domeniul www.engrossfera.ro

„Status" este stadiul în care se afla comanda la un anumit moment.

„Utilizator" este orice persoana fizica/juridica inregistrata pe Site , care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, si-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din sectiunea Termeni si Conditii.

"Zile" inseamna zile calendaristice lucratoare.


2. Interpretare:

2.1 Prin prezentul act, sensul acordat termenilor si/sau notiunilor utilizate va fi in mod egal aplicabil formelor de singular si plural ale acelor termeni si/sau notiuni, cu exceptia cazului in care contextul impune altfel, iar cuvintele ce denota un gen vor include orice gen.
2.2 Cuvintele care denota persoane sau care se refera la Parti includ si succesorii Partilor.
2.3 Titlurile sunt inserate numai pentru referinte si nu vor afecta interpretarea acestuia, iar ordinea de redactare a clauzelor nu va acorda acestora un rang prioritar sau secundar in aplicare.


3. Obiectul Contractului


3.1 Obiectul Contractului consta in transmiterea dreptului de proprietate asupra Bunurilor infatisate in comanda, din patrimoniul Vanzatorului in patrimoniul Cumparatorului, in schimbul pretului.


4. Modalitatea de derulare a Contractului


4.1 In urma realizarii unui cont, Cumparatorul va efectua Comenzi pe Site, prin adaugarea Bunurilor dorite in cosul de cumparaturi. Comanda este finalizata in urma alegerii prin bifare a uneia dintre modalitatile de plata indicate. Odata adaugat in cosul de cumparaturi, un Bun este disponibil pentru achizitie in masura in care exista stoc disponibil pentru aceasta. Adaugarea unui Bun in cosul de cumparaturi, in lipsa finalizarii Comenzii, nu atrage dupa sine inregistrarea unei comenzi. Prin finalizarea Comenzii, Cumparatorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumparare, sunt corecte, complete si adevarate la data plasarii Comenzii.

4.2 Urmare primirii comenzii, Vanzatorul il va putea contacta pe Cumparator, in cazul in care va considera acest demers necesar.

4.3 Vanzatorul poate anula Comanda efectuata de catre Cumparator(Istoric negativ comenzi/plati), in urma unei notificari prealabile adresate acestuia, fara nicio obligatie fata de acesta si fara ca acesta sa poata sa pretinda daune-interese si in oricare din urmatoarele cazuri: neacceptarea de catre banca emitenta a cardului Cumparatorului, a tranzactiei, in cazul platii online; invalidarea tranzactiei de catre procesatorul de carduri agreat de Vanzator, in cazul platii online; datele furnizate de catre Cumparator pe Site sunt incomplete si/sau incorecte. Cumparatorul nu plateste curierului pretul Bunurilor si cheltuielile de transport deoarece plata a fost facuta on-line.

4.4 La solicitarea Cumparatorului, bunurile comandate on-line vor fi livrate prin serviciul nostru de distributie, la locația desemnata de acesta. În situația în care un bun/bunuri comandate de Cumparator(cu plata realizata), din orice motive obiective nu pot fi livrate 100% de către Vânzător, acesta din urma va informa cumparatorul in max 12 de ore de la comanda stadiul livrarii comenzii.


5. Pretul si modalitatea de plata:


5.1 Preturile bunurilor vandute sunt afisate pe site pentru fiecare bun in parte. Acestea includ TVA conform legislatiei in vigoare.

5.2 Plata va fi efectuata dupa următoarea procedura: Vanzatorul va emite catre Cumparator o factura pentru Bunurile comandate, Cumparatorul fiind obligat sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii proforme(confirmarea de comanda). Factura va fi transmisa electronic la adresa de e-mail mentionata de Cumparator in Contul sau(www.engrossfera.ro/cont-client). In urma primirii facturii, plata va fi efectuata intr-una dintre modalitatile prevazute in art. 5.3.

5.3 Plata facturii poate fi facută in:

     * prin card online
     *  prin banca (ordin de plata, sau prin Card on-line pe www.engrossfera.ro ).

5.4 Data efectuarii platii va fi considerata data creditarii contului Vanzatorului. Toate costurile si comisioanele bancare aferente transferului pretului din contul Cumparatorului in contul Vanzatorului vor fi suportate de Cumparator, astfel incat suma creditata in contul Vanzatorului va fi exact valoarea pretului.

5.5 Comanda minima acceptata pentru persoane juridice este de 2.000 lei inclusiv TVA.


6. Obligatiile Vanzatorului


6.1 Vanzatorul are obligatia de a preda bunurile. Modalitatea de predare a bunurilor este cea descrisa in art. 4.4.
6.4 Vanzatorul are obligatia de a pune la dispozitia Cumparatorului conditiile de retur si formularul de retur;


7. Obligatiile Cumparatorului


7.1 Cumparatorul are obligatia de a indica, sub sanctiunea prevazuta de art. 4.3 din Contract, toate datele solicitate de Vânzător necesare emiterii facturii.

7.2 Cumparatorul are obligatia de a plati pretul vanzarii. Plata urmeaza a fi facuta, potrivit propriei sale optiuni(din pagina de comanda a site-ului), intr-una dintre modalitatile prevazute de art. 5.3 din Contract.

7.3 Cumparatorul are obligatia de a prelua bunurile, dupa procedura descrisa de art. 4.4 din Contract.

7.4 Prin crearea Contului, Cumparatorul/Utilizatorul accepta in integralitate si necondiționat Termenii si conditiile Site-ului. Modificarea Termenilor si Conditiilor Site-ului este considerata a fi acceptata fara echivoc de catre Cumparator/Utilizator prin utilizarea Site-ului ulterior crearii contului. Pentru a fi deasupra oricarui dubiu, prin acceptarea prezentelor Termeni și Conditii, Cumparatorul accepta ca Termenii si Conditiile pot fi modificate oricand de catre Vanzator, acestea fiind opozabile Cumparatorului de la data afisarii pe site. Orice schimbare a Termeni si Conditii va fi anuntata tuturor Clientilor printr-o notificare trimisa pe adresa de e-mail a Clientului.

7.5 Cumparatorul declara ca a luat cunoștința de faptul ca toate informatiile folosite pentru descrierea Bunurilor disponibile pe Site nu reprezinta o obligatie contractuala din partea Vanzatorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

7.6 Prin crearea si utilizarea Contului, Cumparatorul isi asuma obligatia pastrarii confidentialitatii datelor de Cont (user si parola) si pentru gestionarea accesarii Contului, astfel ca acesta este singurul responsabil de activitatea derulata prin intermediul Contului sau.

7.7 Prin completarea datelor in formularul de creare de cont, Cumparatorul declara si accepta neconditionat ca informatiile confidentiale asa cum au fost definite in prezentul act (inclusiv datele personale) sa fie incluse in baza de date a Vanzatorului si isi da acordul expres si neechivoc ca toate acestea sa fie stocate, utilizate si prelucrate nelimitat teritorial si/sau temporar de catre Vânzător pentru desfasurarea si/sau derularea de catre acesta de activitati cum ar fi, dar fara a se limita la, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul consumatorului.

7.8 Cumparatorul a luat cunostinta prin crearea contului ca ii sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.


8. Forta Majora


8.1 Prin Forta Majora se inteleg toate evenimentele imprevizibile, invincibile şi inevitabile, dincolo de controlul Partii care o invoca, care includ, dar nu sunt limitate la razboaie, revolutii, incendii, inundatii, cutremure, epidemii, embargo-uri sau restrictii de carantina si care, avand loc dupa incheierea Contractului, impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea acestuia. Cazul fortuit sau evenimentele asimilate acestuia nu exonereaza Cumparatorul de raspundere.

8.2 Partea care invoca Forta Majora va fi exonerata de orice raspundere in masura si pe perioada in care executarea Contractului este impiedicata sau intarziata de un caz de Forta Majora, cu conditia notificarii acestei situatii celeilalte Parti in termen de 7 (sapte) zile de la data inceperii evenimentelor sau circumstantelor considerate Forta Majora. La primirea acestei notificari, Partile vor lua legatura imediat si vor decide asupra actiunii si/sau masurilor care vor fi luate in interesul ambelor Parti pentru a limita sau a depasi rezultatul Fortei Majore. Daca evenimentul de Forta Majora nu este notificat conform conditiilor si termenilor stabiliti mai sus, Partea care invoca Forta Majora va suporta toate daunele cauzate celeilalte Parti, afara numai de situatia in care insasi lipsa notificarii se datoreaza Fortei Majore.

8.3 Daca in termen de 7 (sapte) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a Contractului fara ca vreuna dintre ele sa poata pretinde celeilalte alte daune-interese.


9. Notificari


9.1 Orice notificare/corespondenta adresata de o Parte celeilalte Parti este valabil comunicata daca este predata personal sau transmisa prin e-mail la adresa indicata de Vanzator pe site si de Cumparator in contul sau, ori prin orice alta modalitate prevazuta de lege.

9.2 Schimbarea adresei de corespondenta sau a adresei electronice nu este opozabila celeilalte Parti decat daca a fost notificata cu cel putin 7 (sapte) zile lucratoare inainte.


10. Legea aplicabila. Jurisdictie


10.1 Contractul va fi guvernat si interpretat in conformitate cu legislatia din Romania.


10.2 Litigiile ce decurg din executarea Contractului se vor solutiona pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiul va fi inaintat spre solutionare instantei judecatoresti competente din Bucuresti.


11. Declaratii si Garantii


11.1 Fiecare dintre Parti declara si garanteaza fata de cealalta Parte ca:
    * a fost infiintata si functioneaza in mod legal;
    *  elementele de identificare sunt cele inserate in interiorul site-ului, respectiv în Contul Cumparatorului;
    *  nu exista nicio incapacitate si niciun impediment de natura juridica sau de orice alta natura pentru incheierea in mod valabil si pentru executarea Contractului.


11.2 Intentia comuna a Partilor este sa-si execute cu buna credinta obligatiile pe care si le asuma prin Contract si vor depune toate diligentele pentru a solutiona pe cale amiabila orice diferend aparut in legatura cu Contractul sau rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea acestuia.

11.3 Cumparatorul declara ca prezentele clauze esentiale, secundare si/sau neuzuale, astfel cum sunt definite de Codul civil, reprezinta pe deplin vointa sa si le accepta in mod expres, asumandu-si, in consecinta, responsabilitatea respectarii integrale a prevederilor prezentului act.

11.4 Partile declara in mod expres, ca Termenii și conditiile de fata sunt considerate echitabile in privinta drepturilor si obligatiilor prevazute si nu profita uneia dintre Parti in detrimentul celeilalte Parti, astfel încât Cumparatorul renunta in mod expres la beneficiul impreviziunii.

11.5 In cazul cumparatorului persoana juridica, reprezentantul acestuia declara ca are toate autorizatiile si/sau imputernicirile necesare in conformitate cu legea romana si actele constitutive ale societatilor pe care le reprezinta pentru efectuarea unui act juridic de dispozitie, avand capacitatea de a angaja in mod valabil persoana juridica pe care o reprezinta.


12 Diverse:


12.1 Valabilitate. Orice clauza a prezentului act care este nula sau devine ilegala sau inaplicabila va fi exclusa, neafectand celelalte clauze care vor ramane in continuare valabile. O clauza nula va putea fi acoperita prin confirmare sau prin orice alt mod prevazut de lege.

12.2 Renuntare. Omiterea sau renuntarea de catre oricare Parte contractanta de a-si exercita anumite drepturi, nu echivaleaza cu renuntarea la aceste drepturi sau cu o incurajare tacita a incalcarii Termenilor și Conditiilor.

12.3 Proprietatea intelectuala.


Continutul si designul www.engrossfera.ro, precum si orice alt material avand legatura cu acesta trimis dvs. prin email sau furnizat dvs. prin orice alta modalitate (exemplu: articole, design, descriere produse si orice alte materiale), apartin Societatii si/sau colaboratorilor sai - acolo unde acest lucru este specificat in mod expres - (drept de autor) si sunt protejate de legislatia privind proprietatea intelectuala. Nu puteti utiliza, reproduce sau permite nimanui sa utilizeze sau sa reproduca materialele www.engrossfera.ro fara a detine o permisiune scrisa, prealabila din partea Societatii.

Nu puteti folosi cadre (frames in sensul limbajului HTML) sau tehnici de incadrare (framing techniques in sensul limbajului HTML) pentru marci, logo-uri, sau alte informatii protejate de legea copyrightului (inclusiv imagini, texte, interfete, formulare) ale www.engrossfera.ro fara a detine o permisiune scrisa, prealabila, din partea Societatii.

Este permisa crearea limitata, revocabila si neexclusiva a hiperlinkurilor catre pagina de index a www.engrossfera.ro, atata timp cat aceasta actiune nu prezinta serviciul www.engrossfera.ro intr-o lumina falsa, inselatoare, derogatorie sau ofensiva. Nu puteti folosi logo-ul firmei sau alte proprietati grafice, sau marci ca parte a hyperlinkurilor fara a detine o permisiune scrisa, prealabila, din partea Societatii.


Mentiuni generale:


Cumparatorul va efectua receptia produselor in maxim 24 ore de la livrare. Orice neconformitate privind corectitudinea facturarii si livrarii produselor nu se va accepta dupa acest termen. Acesta are obligatia de a verifica marfa primita si de a semna in cazul conformitatii procesul de predare primire.

Acest magazin online se adreseaza exclusiv persoanelor juridice din Romania.

Eventualele sesizari referitoare la returnare, pot fi solutionate prin intermediul departamentului de relatii cu clientii. Acesta poate fi contactat de luni pana vineri, intre orele 9 si 18, la telefon 0757574578 sau 0214043366 sau prin email comenzi@engrossfera.ro


Continut Site


Ne cerem scuze pentru eventualele erori sau greseli care ar putea aparea în legatura cu codurile sau preturile produselor de pe pagina web. Unele specificatii tehnice sau pretul pot fi modificate de catre Furnizor fara preaviz sau pot contine erori de operare.
Fotografiile au caracter informativ. Produsele pot diferi de imaginile prezentate din cauza modificarii de catre producator a caracteristicilor sau design-ului fara notificarea prealabila a acestora.
Promotiile sunt valabile in limita stocului.


Drepturi de autor


Intregul continut al site-ului este proprietatea SC CT Build Consulting SRL , fiind protejat prin legislatia romana si internationala privind drepturile de autor.
Toate drepturile de autor pentru informatiile existente pe acest site sunt detinute de SC CT Build Consulting SRL sau de partenerii sai.
Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus partial, integral sau modificat fara permisiunea exprimata prin acord scris de reprezentantii legali ai SC CT Build Consulting SRL
Continutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile si orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor si alte reglementari legale în domeniul proprietatii intelectuale si sunt proprietatea SC CT Build Consulting SRL sau a partenerilor sai.
Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea informatiilor de pe acest site fara acordul scris al reprezentantilor legali ai SC CT Build Consulting SRL  poate atrage raspunderea civila sau penala.
Adresa de e-mail pentru semnalarea oricaror probleme legate de proprietatea intelectuala este comenzi@engrossfera.ro .